KRYTA PŁYWALNIA OSIR W RAWICZU CZYNNA BĘDZIE:

1. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZINY 6.00 DO 21.00
(ostatnie wejście godzinowe 19.45, półgodzinne 20.15).
2. W SOBOTĘ OD GODZINY 8.00 DO 21.00
(ostatnie wejście godzinowe 19.45, półgodzinne 20.15).
3. W NIEDZIELĘ OD GODZINY 8.00 DO 15.00
(ostatnie wejście godzinowe 13.45, półgodzinne 14.15)
 

W związku z R O Z P O R ZĄD Z E N I EM R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 12 lutego 2021 r. zapraszamy do korzystania z basenu, naszych obiektów na otwartym powietrzu, kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie może przebywać  w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających.

Od poniedziałku 1 lutego z kortu mogą korzystać zawodnicy z licencją Polskiej Ligi Tenisa - są traktowani jako sportowcy zawodowi. Przed wejściem na kort należy przedstawić w Recepcji Hostelu licencję Polskiej Ligi Tenisa i wypełnić oświadczenie. Dotyczy to wszystkich zawodników uczestniczących w treningu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. informujemy o konieczności zamknięcia naszych obiektów do 17 stycznia 2021 r.
Od 28 grudnia 2020 r. zamknięte zostają:
1.      Kryta Pływalnia
2.      Hostel
3.      Kort tenisowy
4.      Boiska Sportowe

W związku ze stwierdzeniem przekroczenie parametru zawartości bakterii legionella pod prysznicami do momentu usunięcia bakterii z instalacji oraz przeprowadzenia nowych badań, basen będzie do odwołania wyłączony z eksploatacji. Wyniki badań stwierdziły przekroczenie wyłącznie w instalacji prysznicowej, natomiast woda w nieckach basenowych spełnia wszelkie normy sanitarne.

To najczęściej pojawiająca się bakteria na pływalniach. Normy mikrobiologiczne zostały przekroczone, ale musimy wykonać ponowne badania, a obiekt został tymczasowo zamknięty. Ta przerwa jest niezbędna dla wykonania czynności, które mają doprowadzić wodę w pływalni do właściwych parametrów, a także ze względu na czas oczekiwania na wyniki powtórnego badania wody.